Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Astudio ar-lein

100% ar-lein Graddau Meistr o brifysgol gyrfa-ganolog y DU

Porwch raglenni ar-lein
Gwnewch gais erbyn: 24 Awst 2020
I ddechrau ar: 7 Medi 2020
  • 180 credyd
  • 2 flynedd yn rhan-amser
  • Cyfanswm ffioedd £6,000

Manteision Allweddol

  1. Gradd Meistr 100% Ar-lein o fewn 24 mis
  2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
  3. Ennill cyflog wrth ddysgu
  4. Ffioedd o £6,000, gydag opsiwn i dalu fesul modiwl
  5. Cefnogaeth academaidd lawn

Mae Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru - rhan o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam - yn falch o gyflwyno deunaw o raglenni Meistr cyfan gwbl ar-lein

Gyda 10 cwrs MBA, 3 cwrs MPA, 5 cwrs MSc Cyfrifiadureg a 3 MA mewn Addysg i ddewis o’u plith, mae’r rhaglenni wedi’u dylunio ar gyfer y gweithiwr proffesiynol sydd eisiau datblygu sgiliau proffesiynol allweddol sydd â galw mawr amdanynt er mwyn symud ymlaen ymhellach yn eu gyrfa neu newid cyfeiriad yn gyfan gwbl.

Gyda’n rhaglenni gallwch nawr ffitio astudio o gwmpas eich bywyd – gallwch astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar amrywiaeth eang o ddyfeisiau. I gynnig hyd yn oed mwy o hyblygrwydd, mae yna chwe dyddiad dechrau pob blwyddyn, opsiwn i dalu fesul modiwl ac mae’r llywodraeth yn cynnig benthyciadau ôl-raddedig i ymgeiswyr cymwys.

Mae Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ei chyfanrwydd yn ymfalchïo yn ei sgoriau uchaf am gyflogadwyedd a’i harbenigedd mewn dysgu rhan amser a hyblyg.