Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Rhaglenni Meistr ar-lein

Rhaglenni Meistr cyfan gwbl ar-lein gan y brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd

Gwnewch gais erbyn: 19 Hydref 2020
I ddechrau ar: 2 Tachwedd 2020
  • 180 credyd
  • 2 flynedd yn rhan-amser
  • Cyfanswm ffioedd £6,000

Manteision Allweddol

  1. Gradd Meistr 100% Ar-lein o fewn 24 mis
  2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
  3. Ennill cyflog wrth ddysgu
  4. Ffioedd o £6,000, gydag opsiwn i dalu fesul modiwl
  5. Cefnogaeth academaidd lawn

 

Mae Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru – rhan o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam – yn falch o gyflwyno deunaw o raglenni Meistr Cyfan Gwbl Ar-lein. Gyda 10 cwrs MBA, 5 cwrs MSc Cyfrifiadureg a 3 MA mewn Addysg i ddewis o’u plith, mae’r rhaglenni wedi’u dylunio ar gyfer y gweithiwr proffesiynol sydd eisiau datblygu sgiliau proffesiynol allweddol sydd â galw mawr amdanynt er mwyn symud ymlaen ymhellach yn eu gyrfa neu newid cyfeiriad yn gyfan gwbl.

Gyda’n rhaglenni gallwch nawr ffitio astudio o gwmpas eich ymrwymiadau eraill – gallwch astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar amrywiaeth eang o ddyfeisiau. Mae yna chwe dyddiad dechrau pob blwyddyn, opsiwn i dalu fesul modiwl ac mae’r llywodraeth yn cynnig benthyciadau ôl-raddedig i ymgeiswyr cymwys.

Mae Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru yn ymfalchïo yn ein sgoriau blaenllaw ar gyfer cyflogadwyedd a’n harbenigedd mewn dysgu rhan amser a hyblyg.

Gyda’n ffocws manwl ar raddau a arweinir gan ddiwydiant ac sy’n canolbwyntio ar yrfa, ynghyd â’n harbenigedd blaenllaw mewn dysgu hyblyg, mae’r rhaglenni Meistr hyn yn mynd y tu hwnt i’r theori ac yn dysgu’r wybodaeth a’r sgiliau i chi a fydd yn gwella eich rhagolygon gyrfaol ym marchnad gyflogaeth heddiw.