Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Rhaglenni MBA Ar-lein

Rhaglenni MBA cyfan gwbl ar-lein gan y brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA 100% Ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

 

Yn cyflwyno deg rhaglen MBA cyfan gwbl ar-lein gan Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru, wedi’u cynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol heddiw sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth fusnes a’u sgiliau arwain.

Gyda’n rhaglenni gallwch nawr ffitio astudio o gwmpas eich bywyd – ar unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais. I gynnig hyd yn oed mwy o hyblygrwydd, mae yna chwe dyddiad dechrau pob blwyddyn, opsiwn i dalu fesul modiwl ac mae’r llywodraeth yn cynnig benthyciadau ôl-raddedig i ymgeiswyr cymwys.

Ein rhaglenni MBA ar-lein:

 • MBA
 • MBA Marchnata
 • MBA Rheoli Adnoddau Dynol
 • MBA Cyllid
 • MBA Rheoli Prosiectau
 • MBA Rheoli Gofal Iechyd
 • MBA Entrepreneuriaeth
 • MBA Seicoleg
 • MBA Dadansoddeg Data Mawr
 • MBA Seiberddiogelwch

Mae ein rhaglenni MBA cyfan gwbl ar-lein wedi’u cynllunio i gynnig cyfleoedd gyrfa i weithiwyr proffesiynol modern heddiw. Gallwch astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais, ac ar eich cyflymder eich hun gyda chwe dyddiad dechrau’r flwyddyn, opsiynau talu hyblyg a benthyciadau ôl-raddedig i dalu’r ffioedd ar gael i’r rhai sy’n gymwys.

Gydag ein ffocws manwl ar raddau a arweinir gan ddiwydiant ac sy’n canolbwyntio ar yrfa, ynghyd â’n harbenigedd blaenllaw mewn dysgu hyblyg, mae’r rhaglenni MBA hyn yn mynd y tu hwnt i’r theori ac yn dysgu’r wybodaeth a’r sgiliau i chi a fydd yn gwella eich rhagolygon gyrfa ym marchnad gyflogaeth heddiw.

Ewch y tu hwnt i'r theori gyda'r rhaglenni MBA hyn sy'n canolbwyntio ar yrfa