Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Y ffordd ddoethach o lwyddo mewn addysg. Rhaglenni Meistr ar-lein sy'n canolbwyntio ar yrfa - am £6,000

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
  • 180 credyd
  • 2 flynedd yn rhan-amser
  • £6,000

Manteision allweddol

  1. Gradd Meistr 100% ar-lein o fewn 24 mis
  2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
  3. Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried ar gyfer mynediad
  4. Ennill cyflog wrth ddysgu
  5. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
  6. Cefnogaeth academaidd lawn

Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru rhaglenni addysg ar-lein

MA Addysg

Wedi’i ddylunio i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau gweithwyr proffesiynol addysg mewn ystod eang o osodiadau, gan gynnwys ysgolion, colegau, prifysgolion a sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r sector preifat ar draws sectorau diwydiant.

MA Addysg gydag Arweinyddiaeth

Yn archwilio effaith a dylanwadau arweinyddiaeth addysgol. Byddant yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o sut y gall datblygiadau polisi, gwerthoedd, newid sefydliadol, partneriaethau a chydweithio effeithio ar brofiadau staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid yn y sefydliad.

MA Addysg gyda Phlentyndod Cynnar

Mae’r MA mewn Addysg gyda Phlentyndod Cynnar yn rhoi dealltwriaeth feirniadol i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y sector blynyddoedd cynnar o sut mae ymchwil addysgol, theori, polisi ac ymarfer yn croestorri â chyd-destun addysg plentyndod cynnar yn gyffredinol, a gyda’i gyd-destunau proffesiynol a diwylliannol penodol.

Rhaglenni ar-lein hyblyg wedi'u dylunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg

Mae’r graddau Meistr Addysg ar-lein hyn wedi’u creu gyda gweithwyr proffesiynol prysur mewn golwg. Astudir y rhaglenni yn gyfan gwbl ar-lein mewn amgylchedd dysgu cydweithredol a rhyngweithiol. Gellir eu hastudio o unrhyw le yn y byd, ar unrhyw adeg ac ar ystod eang o ddyfeisiau symudol a bwrdd gwaith.

Cynlluniwyd y rhaglenni rhan amser i gael eu hastudio o amgylch ymrwymiadau gwaith a theulu, sy’n golygu nad oes angen cymryd seibiant astudio ac y gall myfyrwyr gymhwyso’r hyn maen nhw’n ei ddysgu i’w rôl yn y gwaith wrth iddyn nhw astudio.

Cyfuno theori gydag ymarfer

Y cynnwys a’r cyflwyniad hwn sy’n canolbwyntio ar yrfa sy’n gwneud y rhaglenni MA mewn Addysg ar-lein hyn yn wahanol, gan eu gwneud yn opsiwn craff i weithwyr addysg proffesiynol sydd am ddod yn fwy effeithiol fel addysgwyr ac yn fwy llwyddiannus yn eu gyrfaoedd.

Y ffordd ddoethach o lwyddo mewn gyrfa addysg. Graddau MA Addysg 100% ar-lein sy'n canolbwyntio ar yrfa am £6,000