Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
MSc mewn Cyfrifiadureg gyda Rhwydweithio cyfan gwbl ar-lein

Ffordd newydd o lwyddo mewn rhwydweithio cyfrifiadurol. Gradd Meistr garlam ar-lein - am £6,000

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. Gradd Meistr 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Nid oes angen gradd i gael eich derbyn, bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried
 4. Ennill cyflog wrth ddysgu
 5. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 6. Cefnogaeth academaidd lawn

Cwrs MSc ar-lein ar gyfer ystod eang o gefndiroedd proffesiynol

Mae’r rhaglen MSc mewn Cyfrifiadureg gyda Rhwydweithio cyfan gwbl ar-lein hon gan Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i chynllunio ar gyfer unigolion uchelgeisiol o ystod eang o gefndiroedd proffesiynol ac academaidd.

Os nad oes gennych gefndir mewn Cyfrifiadureg na Rhwydweithio, ond rydych eisiau uwchsgilio a lansio gyrfa newydd yn y sector proffidiol hwn, gall y rhaglen hon eich paratoi i wneud hynny.

Neu, os ydych chi’n gweithio mewn swydd cyfrifiadureg ar hyn o bryd ac yn chwilio am gymhwyster academaidd i helpu i fynd â’ch gyrfa i’r lefel nesaf, byddai’r rhaglen rhwydweithio hon sy’n canolbwyntio ar yrfa yn ddelfrydol ar eich cyfer chi.

Cynnwys academaidd ar gyfer gyrfaoedd rhwydweithio'r byd go iawn

Cynlluniwyd y rhaglen Meistr i baratoi myfyrwyr ar gyfer llwyddiant gyrfaol mewn swyddi rhwydweithio yn y ‘byd go iawn’. Mae ei chynnwys a arweinir gan ddiwydiant yn manteisio ar ein cysylltiadau â busnes ac yn adlewyrchu ein statws fel prifysgol yn y DU sy’n canolbwyntio ar yrfa gyda sgôr gyflogadwyedd uchel iawn.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Mae’r cwrs MSc mewn Cyfrifiadureg gyda Rhwydweithio ar-lein yn canolbwyntio ar rwydweithio ymarferol a chysyniadau mewn cyfathrebu data.

Mae’n ymdrin ag elfennau sylfaenol rhwydweithio a chyfrifiadureg, gan gynnwys:

 • Technolegau Di-wifr
 • Egwyddorion Rhwydweithio
 • Hacio Moesegol
 • Datblygu Meddalwedd
 • Strwythurau Data ac Algorithmau
 • Peirianneg Systemau

Mae’r rhaglen yn ymdrin ag ieithoedd a llwyfannau modern gan gynnwys HTML5, CSS3, Javascript, PHP a MySQL

Cwrs Meistr hyblyg wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur

Yr hyn sy’n gwneud y rhaglen Cyfrifiadureg gyda Rhwydweithio ar-lein hon yn wahanol yw ei natur hyblyg sy’n eich galluogi i astudio ar unrhyw adeg o unrhyw leoliad.

Mae’n golygu y gallwch astudio wrth weithio, felly nid oes angen teithio na chymryd absenoldebau astudio. Ar ben hynny, gyda chwe dyddiad dechrau pob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau.

Ffordd newydd o lwyddo mewn gyrfa rhwydweithio. Cwrs MSc mewn Cyfrifiadureg gyda Rhwydweithio hyblyg a chyfan gwbl ar-lein am £6,000