Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Dysgwch sut i lwyddo mewn rheoli prosiect yn y sector cyhoeddus. Astudio'r MPA Rheoli Prosiect 100% ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

Gwnewch gais erbyn: 22 Chwefror 2021
I ddechrau ar: 8 Mawrth 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MPA Rheoli Prosiect 100% Ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o£6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

Cyflymwch eich gyrfa yn y sector cyhoeddus gyda’r MPA (Meistr Gweinyddiaeth Gyhoeddus) Rheoli Prosiect 100% ar-lein o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru. Crëwyd yr MPA Rheoli Prosiect fel pont ar gyfer gweithwyr proffesiynol blaengar ac ymrwymedig, arweinwyr tîm, rheolwyr prosiect a gweithredwyr yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector sydd eisiau symud ymlaen i rolau lefel uwch, mwy strategol a dynamig.

Dysgwch sut i fynd â'ch gyrfa rheoli prosiect yn y sector cyhoeddus i'r lefel nesaf

Mae’r rhaglen yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar reolwyr prosiect y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, gan gynnwys:

 • Rheoli prosiect a rhaglen mewn cyd-destun sector cyhoeddus
 • Rheoli a gwerthuso perfformiad
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Polisi mewn cyd-destunau economaidd-gymdeithasol a gwleidyddol
 • Gweithredu strategol
 • Rheoli adnoddau dynol
 • Moesoldeb
 • Effaith amgylcheddol gweithgarwch sefydliadol

Gradd MPA Rheoli Prosiect hyblyg y gellir ei hastudio yn unrhyw le ar unrhyw bryd

Mae’r MPA Rheoli Prosiect hon yn cael ei hastudio’n gyfan gwbl ar-lein a gellir ei hastudio’n gwbl hyblyg, ar gyfrifiadur a dyfeisiau symudol, o unrhyw le yn y byd. Mae model dysgu ar-lein hyblyg y rhaglen yn sicrhau y gellir ei hastudio ar unrhyw adeg, sy’n golygu y gallwch ffitio astudio o amgylch eich ymrwymiadau gwaith a theulu ac osgoi seibiannau astudio costus.

Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, a dyddiad dechrau bob 8 wythnos, gallwch ddechrau arni’n syth heb oedi. Mae yna opsiynau talu hyblyg, gan gynnwys talu dim ond £500 am bob modiwl 8 wythnos ac, i’r rhai sy’n gymwys, mae yna fenthyciadau ôl-raddedig y DU ac UE gan y llywodraeth i dalu cost lawn y rhaglen.

MPA Rheoli Prosiect sy'n cynnig yr offer ar gyfer llwyddo yn y sector cyhoeddus heddiw

Mae’r MPA Rheoli Prosiect hon yn cael ei harwain gyntaf oll gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a gallu Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ei chyfanrwydd.

Mae ein cysylltiadau allweddol â chyflogwyr mawr wedi bwydo i gynnwys y rhaglen ac wedi helpu i lunio Meistr Rheoli Prosiect Gweinyddiaeth Gyhoeddus sy’n targedu yn benodol canlyniadau gyrfa gwell ar draws ystod eang o rolau ar draws y sector cyhoeddus a’r trydydd sector. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd myfyrwyr rhan-amser.

Cyflawnwch eich potensial gyrfaol yn y sector cyhoeddus gyda MPA rheoli prosiect ar-lein sy'n canolbwyntio ar yrfa