Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Dysgwch sut i arwain a llwyddo mewn rolau cyllid sector cyhoeddus. Astudio'r MPA Cyllid 100% ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MPA Cyllid 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

Rhoi’r fantais gystadleuol i chi’ch hun o safbwynt cyllid sector cyhoeddus gyda MPA 100% ar-lein (Meistr Gweinyddiaeth Gyhoeddus) o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru. Crëwyd yr MPA Cyllid ar gyfer gweithwyr proffesiynol cyllid blaengar ac uchelgeisiol, arweinwyr tîm, rheolwyr a gweithredwyryn y sector cyhoeddus sydd eisiau symud ymlaen i rolau lefel uwch a mwy strategol.

Dysgu sut i lwyddo fel arweinydd cyllid sector cyhoeddus

Mae’r rhaglen yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar arweinwyr cyllidol y sector cyhoeddus, gan gynnwys:

 • Micro a macro economeg
 • Dadansoddeg cyllidol y sector cyhoeddus
 • Cyllid cyhoeddus a dadansoddi economaidd
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Gweithredu strategol a pholisi
 • Rheoli adnoddau dynol
 • Moesoldeb
 • Effaith amgylcheddol gweithgarwch sefydliadol

Gradd MPA Cyllid hyblyg y gellir ei hastudio o unrhyw le yn y byd

Mae’r MPA Cyllid hon yn cael ei hastudio 100% ar-lein a gellir ei hastudio o unrhyw le yn y byd, heb fod angen ymweld â’r campws. Mae’r model dysgu ar-lein hyblyg yn sicrhau y gellir astudio’r radd hon ar unrhyw adeg, sy’n golygu y gallwch ffitio astudio o amgylch eich ymrwymiadau gwaith a theulu ac osgoi seibiannau astudio costus.

Oherwydd bod chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, a dyddiad dechrau bob 8 wythnos, gallwch ddechrau arni bron yn syth. Mae yna opsiynau talu hyblyg i dalu dim ond £500 am bob modiwl ac, i’r rhai sy’n gymwys, mae yna fenthyciadau ôl-raddedig y DU ac UE gan y llywodraeth i dalu cost lawn y rhaglen.

MPA Cyllid er mwyn darparu llwyddiantyn y sector cyhoeddus heddiw

Mae’r MPA cyllid hon yn cael ei harwain gan ddiwydiantac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a gallu Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ei chyfanrwydd. Mae ein cysylltiadau allweddol â chyflogwyr mawr wedi helpu i lunio Meistr Cyllid Gweinyddiaeth Gyhoeddus sy’n targedu yn benodol canlyniadau gyrfa gwell ar draws ystod eang o rolau ar draws y sector cyhoeddus. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd myfyrwyr rhan-amser.

Cyflawnwch eich potensial fel arweinydd cyllid sector cyhoeddus gyda MPA Cyllid ar-lein sy'n canolbwyntio ar yrfa