Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Dysgwch sut i arwain a llwyddo yn y sector cyhoeddus. Astudio'r radd Meistr Gweinyddiaeth Gyhoeddus 100% ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MPA 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

Ewch â’ch gyrfa yn y sector cyhoeddus i’r lefel nesaf gyda gradd MPA (Meistr Gweinyddiaeth Gyhoeddus) 100% ar-lein o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru. Crëwyd yr MPA ar gyfer gweithwyr proffesiynol blaengar ac uchelgeisiol, arweinwyr tîm, rheolwyr a gweithredwyr yn y sector cyhoeddus sydd eisiau symud ymlaen i rolau lefel uwch a mwy strategol. Mae’r MPA hefyd yn croesawu gweithwyr proffesiynol, arweinwyr tîm, rheolwyr a gweithredwyr o’r trydydd sector.

Dysgwch sut i osod eich hun ar wahân fel arweinydd sector cyhoeddus

Mae’r rhaglen yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar arweinwyr trawsnewidiol y sector cyhoeddus , gan gynnwys:

 • Dealltwriaeth helaeth o’r sector cyhoeddus
 • Sgiliau arwain mewn cyd-destun sector cyhoeddus
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Polisi a llywodraethu
 • Gweithredu strategol
 • Rheoli adnoddau dynol
 • Moesoldeb
 • Effaith amgylcheddol gweithgarwch sefydliadol

Gradd MPA hyblyg y gellir ei hastudio o unrhyw le ar unrhyw bryd

Mae’r MPA hon yn cael ei hastudio’n gyfan gwbl ar-lein a gellir ei hastudio o unrhyw le yn y byd, heb fod angen ymweld â’r campws. Oherwydd y model dysgu ar-lein hyblyg, gellir astudio’r MPA ar unrhyw adeg, sy’n golygu y gallwch ffitio astudio o amgylch eich ymrwymiadau gwaith a theulu ac osgoi seibiannau astudio costus.

Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, gallwch ddechrau arni o fewn wythnosau. Mae yna opsiynau talu hyblyg i dalu dim ond £500 am bob modiwl 8 wythnos ac, i’r rhai sy’n gymwys, mae yna fenthyciadau ôl-raddedig y DU ac UE gan y llywodraeth i dalu cost lawn y rhaglen.

MPA wedi'i hadeiladu ar gyfer llwyddiant yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector heddiw

Mae’r MPA hon yn cael ei harwain gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a gallu Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ei chyfanrwydd.

Mae ein cysylltiadau allweddol â chyflogwyr mawr wedi helpu i lunio gradd Meistr Gweinyddiaeth Gyhoeddus sy’n targedu yn benodol canlyniadau gyrfa gwell ar draws ystod eang o rolau ar draws y sector cyhoeddus.Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd myfyrwyr rhan-amser.

Cyflawnwch eich potensial fel arweinydd trawsnewidiol yn y sector cyhoeddus gyda MPA ar-lein sy'n canolbwyntio ar yrfa