Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Y ffordd doethach i roi mantais gystadleuol i chi'ch hun. MBA Seicoleg cyfan gwbl ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA Seicoleg 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

Ewch â’ch gyrfa mewn rheolaeth ac arweinyddiaeth i’r lefel nesaf gyda gradd MBA Seicoleg o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru. Wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol sy’n gweithio, mae’r radd MBA Seicoleg yn darparu sylfaen eang o wybodaeth a sgiliau busnes allweddol, ynghyd â dealltwriaeth fanwl o ymddygiad dynol. Byddwch yn dysgu sut i gymhwyso’r ddealltwriaeth hon mewn cyd-destun proffesiynol, gan roi’r offer i chi ddylanwadu ar, ysbrydoli, arwain ac ymgorffori diwylliant o bositifrwydd, ac iechyd a lles yn y gweithle yn llwyddiannus.

Dysgwch y wybodaeth a'r sgiliau i ragori fel rheolwr

Mae’r rhaglen yn datblygu’r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar arweinwyr trawsnewidiol, gan gynnwys:

 • Seicoleg Sefydliadol
 • Seicoleg Iechyd
 • Seicoleg a’r Cyfryngau Cymdeithasol
 • Cyflawni newid creadigol ac arloesedd
 • Sgiliau Cyfathrebu
 • Strategaethau Rheoli Adnoddau Dynol
 • Sicrhau mewnwelediadau y gellir eu rhoi ar waith o wybodaeth fusnes
 • Gweithredu Strategol

Gradd MBA hyblyg y gellir ei hastudio yn unrhyw le ar unrhyw bryd

Mae’r radd Seicoleg MBA hon yn cael ei hastudio’n gyfan gwbl ar-lein o unrhyw le yn y byd, heb fod angen ymweld â’r campws. Oherwydd y model dysgu ar-lein hyblyg, gellir astudio’r radd hon ar unrhyw adeg, sy’n golygu y gallwch ffitio astudio o amgylch eich ymrwymiadau gwaith a theulu ac osgoi seibiannau astudio costus.

Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau. Mae yna opsiynau talu hyblyg i dalu dim ond £500 am bob modiwl 8 wythnos ac, i’r rhai sy’n gymwys, mae yna fenthyciadau ôl-raddedig gan y llywodraeth i dalu cost lawn y rhaglen.

Gradd MBA Seicoleg wedi'i hadeiladu ar gyfer llwyddiant ym marchnad gyflogaeth heddiw

Mae’r cwrs MBA Seicoleg hwn yn cael ei arwain gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a gallu Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn fwy eang. Mae ein cysylltiadau dwfn â chyflogwyr mawr wedi bwydo i gynnwys y rhaglen ac wedi helpu i lunio gradd MBA sy’n targedu yn benodol canlyniadau gyrfa gwella ar draws ystod eang o sectorau yn yr amgylchedd gwaith modern. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU o ran cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.

Rhowch mantais gystadleuol i'ch hun ym myd gwaith heddiw gyda chwrs MBA Seicoleg ar-lein sy'n canolbwyntio ar yrfa