Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
MBA Seiberddiogelwch 100% ar-lein

Ffordd well i sicrhau dyfodol eich gyrfa. MBA Seiberddiogelwch cyfan gwbl ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA Seiberddiogelwch cyfan gwbl ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

Mae galw cyflogwyr am sgiliau seiberddiogelwch wedi cynyddu’n esbonyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Adroddwyd erbyn 2021 y bydd tua 3.5 miliwn o swyddi heb eu llenwi yn fyd-eang ym maes seiberddiogelwch (New York Times, 2018).

Mae’r radd MBA Seiberddiogelwch cyfan gwbl ar-lein hon wedi’i chreu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd am sicrhau eu llwyddiant yn y dyfodol trwy ddatblygu sgiliau seiberddiogelwch y mae galw mawr amdanynt yn ogystal â sylfaen wybodaeth gynhwysfawr a chyfres o sgiliau mewn meysydd busnes allweddol.

Dysgu'r wybodaeth a'r sgiliau arbenigol i roi mantais broffesiynol i chi

Mae’r rhaglen yn datblygu sgiliau busnes a seiberddiogelwch allweddol, gan gynnwys:

 • Technegau ar gyfer sicrhau technolegau busnes digidol
 • Dealltwriaeth o dechnolegau seiberddiogelwch
 • Cymhwyso mesurau a rheoliadau rheoli risg
 • Gweithredu Strategol
 • Sicrhau mewnwelediadau y gellir eu rhoi ar waith o wybodaeth fusnes
 • Sgiliau Cyfathrebu
 • Cyflawni newid creadigol ac arloesedd
 • Methodoleg Ymchwil

Gradd MBA Seiberddiogelwch cyfan gwbl ar-lein y gellir ei hastudio yn unrhyw le ar unrhyw bryd

Mae’r radd MBA Seiberddiogelwch hon yn cael ei dysgu a’i hastudio’n gyfan gwbl ar-lein a gellir ei chwblhau o unrhyw le yn y byd, heb fod angen ymweld â’r campws. O ganlyniad i’w model dysgu ar-lein hyblyg, gellir astudio’r radd MBA Seiberddiogelwch hon ar unrhyw adeg, sy’n golygu y gallwch astudio o amgylch eich ymrwymiadau gwaith a theulu, heb fod angen seibiannau astudio costus.

Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, gallwch ddechrau arni o fewn wythnosau. Mae yna opsiwn talu hyblyg i dalu dim ond £500 am bob modiwl 8 wythnos ac, i’r rhai sy’n gymwys, mae yna fenthyciadau ôl-raddedig gan y llywodraeth i dalu cost lawn y rhaglen.

Gradd MBA wedi'i chynllunio i sicrhau llwyddiant ym marchnad gyflogaeth heddiw

Mae’r cwrs MBA Seiberddiogelwch hwn yn cael ei arwain gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a chryfderau craidd Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ei chyfanrwydd. Mae ein cysylltiadau allweddol â chyflogwyr mawr wedi bwydo i gynnwys y rhaglen ac wedi helpu i lunio gradd MBA sy’n targedu yn benodol canlyniadau gyrfa gwella ar draws ystod eang o sectorau yn yr amgylchedd gwaith modern. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU o ran cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.

Rhowch fantais gystadleuol i chi'ch hun ym myd gwaith heddiw gydag MBA Seiberddiogelwch ar-lein sy'n canolbwyntio ar yrfa