Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Cwrs MBA Entrepreneuriaeth 100% ar-lein

Paratowch eich hun ar gyfer llwyddiant entrepreneuraidd gyda MBA Entrepreneuriaeth o ansawdd uchel a gyflwynir gan brifysgol flaenllaw yn y DU o ran cyflogadwyedd

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA Entrepreneuriaeth 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

 

Mae’r cwrs MBA Entrepreneuriaeth 100% ar-lein hwn gan Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i gynllunio i baratoi darpar entrepreneuriaid a gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol, beiddgar a chreadigol ar gyfer ystod eang o gyfleoedd gyrfa cyffrous.

O lansio mentrau busnes newydd, i dyfu a datblygu busnesau newydd a chwmnïau bach, i reoli arloesedd mewn cwmnïau mwy, mae’r rhaglen MBA hon ar gyfer unigolion sydd eisiau bod yn entrepreneuriaid, dyfeiswyr ac arweinwyr.

Mae ei chynnwys a arweinir gan ddiwydiant yn manteisio ar ein cysylltiadau â busnes ac yn adlewyrchu ein statws fel prifysgol yn y DU sy’n canolbwyntio ar yrfa gyda sgôr gyflogadwyedd uchel iawn.

Yr hyn sy’n gwneud y rhaglen entrepreneuriaeth ar-lein hon yn wahanol yw ei natur hyblyg sy’n eich galluogi i astudio ar unrhyw adeg o unrhyw leoliad. Mae’n golygu y gallwch astudio wrth weithio, felly nid oes angen teithio na chymryd absenoldebau astudio. Ar ben hynny, gyda chwe dyddiad dechrau pob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau.

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Dyluniad hyblyg ‘ennill-wrth-ddysgu’ ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur
 • Gallwch ennill eich cymhwyster MBA o fewn dwy flynedd
 • Rhaglenni wedi’u hadolygu gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA)
 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd* *(o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser) Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Talu fesul modiwl gyda rhandaliadau o £500 bob wyth wythnos
 • Diwylliant prifysgol amrywiol a chroesawgar gyda gwasanaeth cymorth myfyrwyr pwrpasol
 • Mae’r chwe dyddiad dechrau’r flwyddyn yn golygu y gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau ac astudio ar eich cyflymder eich hun.

Ynglŷn â'n cwrs MBA Entrepreneuriaeth

Cyflwynir y cwrs MBA Entrepreneuriaeth yn gyfan gwbl ar-lein ac mae’n datblygu’r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar entrepreneuriaid ac arloeswyr, gan gynnwys:

 • Creadigrwydd ac arloesedd
 • Datblygu mentrau busnes newydd
 • Diogelwch deallusol a gofynion statudol
 • Llunio strategaethau marchnata
 • Rheolaeth ariannol
 • Sgiliau Cyfathrebu

Mae hefyd yn cwmpasu rhai o’r disgyblaethau busnes mwyaf allweddol, gan gynnwys strategaeth, marchnata a rheoli adnoddau dynol ac mae’n datblygu sgiliau arwain busnes ymarferol a damcaniaethol.

Rhaglen MBA Entrepreneuriaeth sy'n canolbwyntio ar yrfa i'ch paratoi i lwyddo yn y byd sydd ohoni heddiw