Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Dadansoddeg Data Mawr MBA 100% ar-lein

Y ffordd ddoethach i sicrhau dyfodol eich gyrfa. Cwrs MBA Dadansoddeg Data Mawr cyfan gwbl ar-lein gan y brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. Gradd MBA Dadansoddeg Data Mawr Cyfan Gwbl ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

Mae faint o ddata y mae busnesau a sefydliadau ar draws y sector preifat a’r sector cyhoeddus yn ei gasglu, ei gynhyrchu, ei storio a’i rannu yn fwy nag erioed o’r blaen ac mae’n tyfu’n gyflym, gan sbarduno galw cynyddol gan gyflogwyr am sgiliau dadansoddi data.

Mae’r radd MBA Dadansoddeg Data Mawr cyfan gwbl ar-lein o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i chreu ar gyfer unigolion sydd eisiau ennill a gwella sylfaen eang o sgiliau busnes allweddol ynghyd â gwybodaeth a sgiliau arbenigol amhrisiadwy wrth gymhwyso dadansoddeg data mewn cyd-destun busnes.

Ennill y wybodaeth a'r sgiliau i roi mantais gystadleuol i chi

Byddwch yn astudio cymwysiadau data mawr, dadansoddeg data a delweddu data i gefnogi prosesau gwneud penderfyniadau gydag amgylcheddau sefydliadol. Cefnogir pynciau data mawr gydag astudiaethau achos sefydliadol, gan adeiladu sgiliau gwerthuso beirniadol a dadansoddi.

Mae’r rhaglen yn datblygu sgiliau busnes a dadansoddi allweddol, gan gynnwys:

 • Dadansoddeg busnes
 • Cymwysiadau data mawr
 • Sicrhau mewnwelediadau y gellir eu rhoi ar waith o wybodaeth fusnes
 • Gweithredu Strategol
 • Cyflawni newid creadigol ac arloesedd
 • Sgiliau Cyfathrebu
 • Methodoleg Ymchwil

Gradd MBA Data Mawr y gellir ei hastudio o unrhyw le ar unrhyw adeg

Mae’r radd MBA Dadansoddeg Data Mawr hon yn cael ei hastudio’n gyfan gwbl ar-lein o unrhyw le yn y byd, heb fod angen ymweld â’r campws. Oherwydd ei dyluniad cwrs ar-lein hyblyg, gellir astudio’r radd MBA hon ar unrhyw adeg, sy’n golygu y gallwch ffitio astudio o amgylch ymrwymiadau gwaith a theulu ac osgoi seibiannau astudio costus.

Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau. Mae yna opsiynau talu hyblyg i dalu dim ond £500 am bob modiwl 8 wythnos ac, i’r rhai sy’n gymwys, mae yna fenthyciadau ôl-raddedig gan y llywodraeth i dalu cost lawn y rhaglen.

Gradd MBA Dadansoddeg Data Mawr wedi'i dylunio ar gyfer llwyddiant ym marchnad gyflogaeth heddiw

Mae’r cwrs MBA Dadansoddeg Data Mawr hwn yn cael ei arwain gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a gallu Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn fwy eang. Mae ein cysylltiadau dwfn â chyflogwyr mawr wedi bwydo i gynnwys y rhaglen ac wedi helpu i lunio gradd MBA sy’n targedu yn benodol canlyniadau gyrfa gwella ar draws ystod eang o sectorau yn yr amgylchedd gwaith modern. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU o ran cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.

Rhowch mantais gystadleuol i chi'ch hun ym myd gwaith heddiw gyda gradd MBA Dadansoddeg Data Mawr ar-lein sy'n canolbwyntio ar yrfa