Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Ffioedd dysgu rhaglenni gradd ar-lein

business people

Rhaglenni MBA, MSc mewn Cyfrifiadureg, MSc mewn Seicoleg ac MA Addysg:

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Fesul modiwl 15 credyd £500

 

Byddwch yn talu ffioedd dysgu am bob modiwl ydych yn astudio, naill ai fesul modiwl neu’n llawn ar ddechrau eich cwrs.

Mae ffioedd modiwl yn cael eu gosod ar sail pro-rata yn seiliedig ar beth yw gwerth pob modiwl o ran credydau academaidd.

Bydd ffioedd yn cael eu hadolygu yn flynyddol a gallant gynyddu fesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau. Os ydych yn dewis talu am bob modiwl ar wahân, gallai hynny gostio mwy i chi na thalu’r swm llawn ar ddechrau eich cwrs. Mae ein blwyddyn academaidd yn rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw gynnydd mewn ffioedd cyn gynted ag y gallwn.

Dylech fod yn barod i dalu am eitemau ychwanegol megis gwerslyfrau ac offer cyfrifiadur er mwyn cwblhau eich astudiaethau.