Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Dyddiadau dechrau

Dechreuwch eich taith ar-lein heddiw

Presentation

Yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru, mae gan ein rhaglenni 100% ar-lein ddyluniad unigryw hyblyg gyda phwyntiau mynediad lluosog, sy’n golygu y gallwch chi ddechrau o fewn wythnosau ac astudio ar eich cyflymder eich hun, ar eich telerau eich hun.

Rhaglenni MBA, MPA MSc mewn Cyfrifiadureg ac MA Addysg ar-lein:

Rhaglenni Ar-lein

Dyddiad dechrau nesaf: 30 Hydref 2023
Rhaid cyflwyno dogfennau erbyn: 23 Hydref 2023
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 23 Hydref 2023

Rhaglenni MSc mewn Seicoleg ac Israddedig Ar-lein

Dyddiad dechrau nesaf: 30 Hydref 2023
Rhaid cyflwyno dogfennau erbyn: 23 Hydref 2023
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 23 Hydref 2023