Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Dyddiadau dechrau

Dechreuwch eich taith ar-lein heddiw

Yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru, mae gan ein rhaglenni 100% ar-lein ddyluniad unigryw hyblyg gyda phwyntiau mynediad lluosog, sy’n golygu y gallwch chi ddechrau o fewn wythnosau ac astudio ar eich cyflymder eich hun, ar eich telerau eich hun.

Rhaglenni MBA, MPA MSc mewn Cyfrifiadureg ac MA Addysg ar-lein:

Rhaglenni Ar-lein

Dyddiad dechrau nesaf: 28 Mehefin 2021
Rhaid cyflwyno dogfennau erbyn: 21 Mehefin 2021
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 14 Mehefin 2021

Rhaglenni MSc mewn Seicoleg ac Israddedig Ar-lein

Dyddiad dechrau nesaf: 6 Medi 2021
Rhaid cyflwyno dogfennau erbyn: 30 Awst 2021
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 23 Awst 2021