Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Dyddiadau dechrau

Dechreuwch eich taith ar-lein heddiw

Presentation

Yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru, mae gan ein rhaglenni 100% ar-lein ddyluniad unigryw hyblyg gyda phwyntiau mynediad lluosog, sy’n golygu y gallwch chi ddechrau o fewn wythnosau ac astudio ar eich cyflymder eich hun, ar eich telerau eich hun.

Rhaglenni MBA, MPA MSc mewn Cyfrifiadureg ac MA Addysg ar-lein:

Rhaglenni Ar-lein

Dyddiad dechrau nesaf: 5 Medi 2022
Rhaid cyflwyno dogfennau erbyn: 29 Awst 2022
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 22 Awst 2022

Rhaglenni MSc mewn Seicoleg ac Israddedig Ar-lein

Dyddiad dechrau nesaf: 5 Medi 2022
Rhaid cyflwyno dogfennau erbyn: 29 Awst 2022
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 22 Awst 2022