Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Amdanom ni

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Prifysgol yn y DU sy'n canolbwyntio ar yrfa

Mae Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru yn rhan o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, sefydliad bywiog a chyfeillgar lle rhoddir sylw personol i ddysgu, potensial a dyfodol pob myfyriwr.

Ein cysylltiadau

Mae cyrsiau sydd wedi’u harwain gan ddiwydiant wrth wraidd yr hyn yr ydym yn ei gynnig. Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC. Mae eu gwybodaeth a’u harbenigedd yn bwydo i mewn i’n cyrsiau, sy’n sicrhau bod gan ein myfyrwyr y sgiliau mwyaf perthnasol ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol.

Pam astudio un o’n rhaglenni Meistr ar-lein?

Mae ein rhaglenni Meistr, sy’n cael eu cyflwyno yn gyfan gwbl ar-lein yn cynnig llawer iawn o hyblygrwydd. Chi sy’n penderfynu ble ydych yn astudio, pryd ydych yn astudio a sut ydych yn astudio. Mae ein rhaglen hyblyg yn golygu y gallwch astudio ar eich telerau chi, yn eich amser eich hun.

Manteision Allweddol:

  1. Gradd Meistr 100% Ar-lein o fewn 24 mis
  2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
  3. Ennill cyflog wrth ddysgu
  4. Ffioedd o £6,000, gydag opsiwn i dalu fesul modiwl
  5. Cefnogaeth academaidd lawn