Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Cwrs MBA Rheoli Adnoddau Dynol 100% ar-lein

Paratowch eich hun i lwyddo gyda gradd MBA o ansawdd uchel o brifysgol flaenllaw o ran cyflogadwyedd

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA 100% Ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

 

Mae’r radd MBA Rheoli Adnoddau Dynol 100% ar-lein hon gan Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i chynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol a brwdfrydig sy’n ceisio datblygu eu gwybodaeth fusnes a’u sgiliau arwain er mwyn cael dyrchafiad neu newid gyrfa yn llwyr. Mae ei chynnwys a arweinir gan ddiwydiant yn manteisio ar ein cysylltiadau â busnes ac yn adlewyrchu ein statws fel prifysgol yn y DU sy’n canolbwyntio ar yrfa gyda sgôr gyflogadwyedd uchel iawn.

Yr hyn sy’n gwneud y rhaglen ar-lein hon yn wahanol yw ei natur hyblyg sy’n eich galluogi i astudio ar unrhyw adeg o unrhyw leoliad. Mae’n golygu y gallwch astudio wrth weithio, felly nid oes angen teithio na chymryd absenoldebau astudio. Ar ben hynny, gyda chwe dyddiad dechrau pob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau.

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Dyluniad hyblyg ‘ennill-wrth-ddysgu’ ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur
 • Gallwch ennill eich cymhwyster MBA o fewn dwy flynedd
 • Rhaglenni wedi’u hadolygu gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA)
 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd* *(o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser) Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Talu fesul modiwl gyda rhandaliadau o £500 bob wyth wythnos
 • Diwylliant prifysgol amrywiol a chroesawgar gyda gwasanaeth cymorth myfyrwyr pwrpasol
 • Mae’r chwe dyddiad dechrau’r flwyddyn yn golygu y gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau ac astudio ar eich cyflymder eich hun.

Ynghylch ein rhaglen MBA

Cyflwynir y cwrs MBA Rheoli Adnoddau Dynol hwn yn gyfan gwbl ar-lein ac fe’i cynlluniwyd i adeiladu dealltwriaeth eang o fusnes, gan ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa gyflym fel uwch weithiwr proffesiynol Adnoddau Dynol. Byddwch yn datblygu arbenigedd ym meysydd allweddol rheoli adnoddau dynol, gan gynnwys rheoli talent a chaffael adnoddau, rheoli gwobrwyo a fframweithiau strategol Adnoddau Dynol allweddol, cyfathrebu integredig, marchnata strategol ac arloesi. Byddwch hefyd yn datblygu eich gwybodaeth mewn meysydd allweddol eraill gan gynnwys Strategaeth, Cyllid a Marchnata.

Rhaglen MBA sy'n canolbwyntio ar yrfa i'ch paratoi i lwyddo yn y byd sydd ohoni heddiw