Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Cwrs MBA Marchnata 100% ar-lein

Paratoi i lwyddo. Enillwch radd MBA o ansawdd uchel o brifysgol flaenllaw o ran cyflogadwyedd

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA 100% Ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

 

Mae’r radd MBA Marchnata 100% ar-lein hon gan Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i chynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol a brwdfrydig sy’n ceisio datblygu eu gwybodaeth fusnes a’u sgiliau arwain. Mae ei chynnwys a arweinir gan ddiwydiant yn manteisio ar ein cysylltiadau â busnes ac yn adlewyrchu ein statws fel prifysgol yn y DU sy’n canolbwyntio ar yrfa gyda sgôr gyflogadwyedd uchel iawn.

Mae ein rhaglen ar-lein yn sefyll allan o ganlyniad i’w natur hyblyg, sy’n eich caniatáu i astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le. Ar ben hynny, gyda chwe dyddiad dechrau pob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau.

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Dyluniad hyblyg ‘ennill-wrth-ddysgu’ ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur
 • Gallwch ennill eich cymhwyster MBA o fewn dwy flynedd
 • Rhaglenni wedi’u hadolygu gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA)
 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd* *(o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser) Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Talu fesul modiwl gyda rhandaliadau o £500 bob wyth wythnos
 • Diwylliant prifysgol amrywiol a chroesawgar gyda gwasanaeth cymorth myfyrwyr pwrpasol
 • Mae’r chwe dyddiad dechrau’r flwyddyn yn golygu y gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau ac astudio ar eich cyflymder eich hun.

Ynghylch ein rhaglen MBA

Cyflwynir ein cwrs MBA Marchnata yn gyfan gwbl ar-lein ac fe’i cynlluniwyd i adeiladu dealltwriaeth eang o fusnes, gan ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa gyflym fel uwch farchnatwr. Byddwch yn datblygu arbenigedd mewn meysydd marchnata allweddol, gan gynnwys ymddygiad defnyddwyr, cyfathrebu integredig, marchnata strategol ac arloesi. Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth mewn disgyblaethau allweddol eraill gan gynnwys Rheoli Adnoddau Dynol a Chyllid.

Rhaglen MBA sy'n canolbwyntio ar yrfa i'ch paratoi i lwyddo yn y byd sydd ohoni heddiw