Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Cwrs MA Addysg 100% ar-lein

Ffordd ddoethach o lwyddo mewn addysg. Gradd Meistr mewn addysg sy'n canolbwyntio ar yrfa am £6,000

Gwnewch gais erbyn: 14 Mehefin 2021
I ddechrau ar: 28 Mehefin 2021
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. Gradd Meistr 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried ar gyfer mynediad
 4. Ennill cyflog wrth ddysgu
 5. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 6. Cefnogaeth academaidd lawn

Cwrs Meistr ar-lein wedi'i ddylunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg

Mae’r radd MA Addysg cyfan gwbl ar-lein hon o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i chreu’n benodol ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol prysur o bob cefndir, ar draws diwydiannau a sectorau. Mae’n eich galluogi chi i atgyfnerthu eich profiad gwaith ymarferol gyda’r theori, yr offer a’r technegau fydd yn eich helpu chi i sicrhau llwyddiant gyrfaol fel ymarferydd addysgol.

Mae ein cwrs MA mewn Addysg ar-lein wedi’i ddylunio i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau gweithwyr proffesiynol addysg mewn ystod eang o osodiadau, gan gynnwys ysgolion, colegau, prifysgolion a sefydliadau’r sector cyhoeddus.

Ennill wrth ddysgu gydag astudiaeth hyblyg ar-lein

Astudir y rhaglen Meistr hon yn gyfan gwbl ar-lein mewn amgylchedd dysgu cydweithredol a rhyngweithiol. Gellir ei hastudio o unrhyw le yn y byd, ar unrhyw adeg ac ar ystod eang o ddyfeisiau symudol a bwrdd gwaith.

Cynlluniwyd y rhaglen ran amser i gael ei hastudio o amgylch ymrwymiadau gwaith a theulu, sy’n golygu nad oes angen cymryd seibiant astudio ac y gall myfyrwyr gymhwyso’r hyn maen nhw’n ei ddysgu i’w rôl yn y gwaith wrth iddyn nhw astudio.

Y cynnwys a’r cyflwyniad hwn sy’n canolbwyntio ar yrfa sy’n gwneud y rhaglen MA mewn Addysg ar-lein hon yn wahanol, gan ei gwneud yn opsiwn craff i weithwyr addysg proffesiynol sydd am ddod yn fwy effeithiol fel addysgwyr ac yn fwy llwyddiannus yn eu gyrfaoedd.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Mae’r cwrs MA Addysg yn cynnwys elfennau sylfaenol o theori ac ymarfer addysgol, gan gynnwys:

 • Ymarfer Beirniadol a Myfyriol
 • Technolegau Dysgu
 • Mentora a Hyfforddi
 • Addysgeg Feirniadol ac Ymarfer Gwrth-ormesol
 • Meddwl yn Feirniadol, Rhesymu a Dadlau
 • Cynllunio, Asesiad ac Adborth

Mae yna hefyd brosiect ymchwil 30 credyd ar ddiwedd y rhaglen lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gymhwyso theori i ymchwil yn seiliedig ar ymarfer.

Y ffordd ddoethach o lwyddo mewn gyrfa addysg. Cwrs MA Addysg 100% ar-lein sy'n canolbwyntio ar yrfa am £6,000